Uppdrag & Inriktning

Vad sysslar vi med?

Advokatfirman arbetar med näranog alla typer av affärsjuridiska uppdrag.
Advokatfirman bistår främst små- och medelstora företag med rådgivning och biträde vid avtalsgranskningar, utomrättsliga förhandlingar, kontraktsskrivningar och rättsliga processer.

Förebyggande åtgärder och förhandlingsinsatser kan i många fall lösa uppseglande tvister och begränsa kostnaderna för klienten i betydande mån. När en samförståndslösning, av olika skäl, inte går att nå fram till, erfordras emellanåt processinsatser inför domstol för att tillvarata klientens intressen.
​​​​​​​
Vanligt förekommande är att advokatfirman fullgör uppdrag där en inventering och genomlysning genomförs av företagets avtalsstruktur med efterföljande riskanalys och förslag på förbättringar; allt syftande till att säkerställa bekymmers- och friktionsfria affärsrelationer.

Våra uppdrag

  • Fastighetsrätt
  • Lokalhyresrätt
  • Entreprenadjuridik
  • Avtal (samarbetsavtal, återförsäljaravtal, aktieägaravtal m m)
  • Företagsöverlåtelser och
  • Processer inför allmän domstol eller skiljedomstol.
shutterstock 447431812shutterstock 447431812
shutterstock 447431812

Allmänna villkor

Advokatfirman tillämpar de villkor som framgår av pdf-filen "Allmänna villkor" Villkoren utgör en förutsättning för uppdraget.


Advokatfirman erbjuder även uppdrag till fast pris för företagskunder som ser nyttan av ett varaktigt samarbete med advokatfirman.