Notarius publicus

Vad gör Notarius publicus?


Länsstyrelsen utser Notarius publicus (NP). NP har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten av olika uppgifter. Det kan vara fråga om att bestyrka namnunderskrifter, översättningar, bolagshandlingar, kopior m m.

Apostille

NP har tillagts uppdraget att, på begäran, förse handlingar utfärdade av svensk myndighet med s.k. apostillestämpel.

​​​​​​​När en handling försetts med apostillestämpel är den undantagen från legalisering av Utrikesdepartementet eller annan myndighet. Med det skall förstås att det normalt inte krävs något ytterligare godkännande från utländsk ambassad eller annan myndighet för att handlingen skall anses giltig. En fullständig förteckning över konventionsländerna finns på Haag-konferensens webbplats:
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=41

Förutsättningen för att en handling ska kunna förses med en apostille är
  • att det är frågan om en originalhandling,
  • att myndighetens stämpel/sigill i original finns på handlingen,
  • att tjänsteman på myndigheten har signerat handlingen,
  • och att det finns ett namnförtydligande för den person som undertecknat dokumentet för myndighetens räkning.

Kom ihåg!

Vid bestyrkande av fotokopior:
Tag alltid med den originalhandling som skall kopieras. Vi tar kopior och utfärdar intyg samt stämplar handlingen.

Vid bestyrkande av namnteckning:
Bestyrkande av namnteckning innebär att vi bevittnar din underskrift. Du måste därför infinna dig personligen på vår expedition och skriva under handlingen. Tag med din legitimation.

Legitimationen måste vara giltig och vi accepterar svenskt körkort, svenska SIS-märkta ID-kort samt svenska och utländska pass. Dessutom är s.k. Nationellt ID-kort (EEA National ID Card) som utfärdat i något av de länder som deltar fullt ut i Schengensamarbetet där medborgarskap klart framgår giltigt. Observera att utländska ID-kort och utländska körkort inte accepteras.


shutterstock 359912744shutterstock 359912744
shutterstock 359912744
shutterstock 564829918shutterstock 564829918
shutterstock 564829918
shutterstock 561333925shutterstock 561333925
shutterstock 561333925
shutterstock 447431812shutterstock 447431812
shutterstock 447431812
shutterstock 193134299shutterstock 193134299
shutterstock 193134299