Om oss

Presentation

Advokatfirman Max Ahlström AB bildades 2003.
 • 1994
  Max Ahlström tar juris kandidatexamen vid Uppsala Universitet, tingsnotariemeriteringen fullgörs därefter vid Köpings tingsrätt (numera Västmanlands tingsrätt).
 • 1997
  Tillträder anställning som biträdande jurist på advokatbyrå i Västerås.
 • 2000
  Max Ahlström beviljas inträde i Sveriges Advokatsamfund.
 • 2003
  Advokatverksamhet startas i egen regi.
 • 2006
  Advokatfirman Ahlström delar kontorsytor med advokaterna Brage Åman och Charlotte Rudebeck i centrala Västerås.
 • 2015
  Advokatfirman Ahlström flyttar till nya lokaler på Slottsgatan i centrala Västerås.
shutterstock 564829918shutterstock 564829918
shutterstock 564829918
shutterstock 359912744shutterstock 359912744
shutterstock 359912744