Tidsbokning & Priser

Priser/avgifter

Notarius publicus debiterar en avgift per stämpel och dokument; ett dokument kan bestå av flera sidor.

Nedan visas prisuppgifter för våra vanligaste tjänster.

Tidbokning

Notarius Publicus har fast mottagningstid utan krav på tidbokning helgfri måndag – torsdag kl 07.00 – 08.00 (om inte annat meddelas i entrén eller på hemsidan). 
​​​​​​​
Övriga mötestider sker efter tidbokning.

Avvikande öppettider

Notarius Publicus har semester vecka 27 - 31, med undantag för onsdagen den 17 juli mellan kl 8 -11 (vecka 29).

Ni hänvisas under 

1) vecka 27 - 28 till biträdade Notarius Publicus Per Odeling, Mälaradvokaterna,

2) vecka 30  till biträdande Notarius Publicus Petter Hagsköld, Mälaradvokaterna och

3) vecka 31 till Notarius Publicus Kari Skönebrant.
Privatpersoner

Legalisering av namnteckning    300 kr 

Inklusive mervärdesskatt för legalisering av 1-2 namnteckningar på ett och samma dokument.

Erfordras inbindning av fler än 8 sidor, vid legalisering av 1-2 namnteckningar, måste prisuppgift inhämtas från Notarius publicus.

För legalisering av fler än 2 namnteckningar på ett och samma dokument erfordras att prisuppgift inhämtas från Notarius publicus.

Apostille    400 kr*

Om en apostille skall stämplas på dokument som dessutom erfordrar inbindning av fler än 8 sidor krävs inhämtande av prisuppgift från Notarius publicus.

Privatpersoner erhåller alltid en prisreduktion om fler än en handling notariseras vid ett och samma tillfälle.

*inklusive mervärdesskatt.

Adoption    2 000 - 4 000 kr 

Inklusive mervärdesskatt för adoptionsärende beroende på ärendets omfattning.

Förrättning    timtaxa

Förrättningar utanför kontoret debiteras per timme enligt den timtaxa advokatfirman tillämpar i allmänhet vid var gällande tidpunkt.

För övriga tjänster ber vi dig kontakta oss för lämnande av prisuppgift.

Företag

Företag    600 kr 

Exklusive mervärdesskatt för bestyrkande av firmateckningsrätt, namnteckning eller apostillering.

För det fall inbindning av fler än 10 sidor erfordras och/eller fler än 4 namnteckningar skall legaliseras på ett och samma dokument skall prisuppgift inhämtas från Notarius publicus.

Övriga tjänster

För övriga tjänster ber vi dig kontakta oss för lämnande av prisuppgift.